Gynekologické rozdělení dětského věku

Dětský věk z hlediska gynekologie se chápe poněkud jinak než v dětském lé­kařství, a sice z pohledu zralosti pohlav­ních orgánů: 

I. období fetoneonatální - charakteristika vyplývá z vlivu estrogenů matky, trvá obvykle 6 týdnů od porodu, děvčátko v tomto období může mít:

                                          hmatnou prsní žlázu, vystupující nad úrovní hrudníku

 hymen vyčnívající ze zevních ro­didel, mluvíme o nastříknutí hy­menu (panenské blány)

 krvácení z rodi­del, je způsobeno poklesem hladiny estro­genů, který nastává  podvázáním pupečníku

poměr hrdla a těla děložního je 2:1 

2. klidové období - máme na mysli klid pohlavních orgánů, je charakterizováno:

          nepřítomností estrogenů

          minimálním anatomickým rozvojem pohlavních orgánů

          z dělohy je hmatné jen hrdlo

          období trvá od 1 - 9 let

                                                                                                                                                                                                                           3. období pohlavního dospívání - začíná aktivací endokrinního systému, pod vlivem hormonů nastává anatomický rozvoj pohlavních orgánů, dozrání jejich funkcí, uspořádání jejich vzájemných vztahů. První období, kdy můžeme pozo­rovat odchylky mezi jednotlivými dívkami a první vyčlenění dívek k dispenzarizaci. Toto období plynule přehází do

4. období pohlavní dospělosti  - charakte­ristika:

·        rozvoj prsní žlázy(6 -15 let) = telarche, označení T nebo označení M ( mamma), hodnocení dle Tannera má 5 stádií:

M1 – zcela bez rozvoje prsní žlázy

M2 – žlázové těleso hmatné v rozsahu dvorce

M3 – žlázové tělesno přesahuje dvorec

M4 – dvorec se vyklenuje nad niveau vlastního prsu

M5 – dvorec v niveau prsu, ohraničen věnečkem Montgomeryho žlázek, hyperpigmentovaný, bradavka erektilní

·        rozvoj pubického ochlupení(9-15 let) = pubes, označení Ph, hodnocení dle Tannera

T1 – zcela bez ochlupení

T2 – ojedinělé chloupky na hrmě a labiích

T3 – chloupky jen v tenkém trojúhelníku na hrmě

T4 – chloupky na celé hrmě vyjma laterálních úhlů

T5 – chloupky na celé hrmě, končí rovnou ostrou hranicí, velké stydké pysky, přecházejí na vnitřní plochu stehen

·        rozvoj axilárního ochlupení(od 9,1 do 17,5 let), označení A, hodnocení dle Tannera, rozvoj závisí i na nadledvinových hormonech

Hodnocení - 3 stadia:

stadium 0 – bez ochlupení

stadium 1 – řídké ochlupení

stadium 2 – definitivní ochlupení

·        menarchae,každých 10-20 let se hranice znaku snižuje až o dva měsíce směrem k nižšímu věku