Oplodnění, početí

 Oplodnění neboli „koncepce“ je splynutí mužské a ženské pohlavní buňky, spermie a vajíčka. V momentě objevení se dvou červených čárek na Vašem testu jste těhotná asi 4 týdny, ale Vaše embryo je staré dva týdny. Postupně si tento rozpor vysvětlíme.

A.SPERMIE

 Spermie vznikají v semenných kanálcích varlat, mají hlavičku hruškovitého tvaru a bičík k pohybu.. Spermie je nejmenší buňkou lidského těla.V hlavičce spermie je buněčné jádro, které má  poloviční počet chromosomů než ostatní buňky lidského těla – to je 22 + l pohlavní chromosom.Chromosomy obsahující kyselinu DNA, která je nositelkou dědičné informace pro tělesné a duševní znaky člověka.Poslední 23. chromosom, jak napovídá jeho označení, určuje pohlaví.Rozeznáváme dva tvarově rozdílné pohlavní chromosomy: X a Y. Chromosom X určuje ženské pohlaví, chromosom Y je specificky mužský. Polovina spermií muže nese pohlavní chromosom X a druhá polovina Y.Spermie jsou obsaženy v tekutině, které říkáme ejakulát.Jeho fyziologické množství je 2 až 6 ml .1 ml ejakulátu obsahuje 20 až 50 milionů.

 Vajíčko je naopak od spermie největší buňkou lidského těla.Každé děvčátko při narození má ve svém vaječníku okolo 200 000 folikulů (základů vajíček). V období pohlavní zralosti prodělá jen malá část těchto folikulů vývoj ve zralou zárodečnou ženskou buňku, odhaduje se, že uzraje kolem 400 vajíček.Ostatní folikuly organismus vstřebá. Zralé vajíčko má také jen poloviční počet chromosomů dospělého jedince, tedy 23. Poslední, 23. chromosom je opět chromosom určující pohlaví, ale všechna vajíčka obsahují pouze pohlavní chromosom X. Při ovulaci ( období plodných dnů) je vajíčko připraveno k oplodnění a pomocí tekutiny z prasklého folikulu se dostává ven z vaječníku do přiléhajícího vejcovodu . Při „kopulaci“ ( pohlavním styku) se ejakulát dostane do pochvy, spermie pronikají hlenem děložního hrdla za pomoci svého bičíku přes dutinu děložní až do vejcovodu.Hlen hrdla dělohy má v období ovulace  dvojí funkci: je pro spermie snadno prostupný a kontroluje a pustí je zdravé spermie.zároveň určitou filtrační schopnost, nepropustí do dělohy vadné spermie. Vajíčko je schopno oplodnění ještě asi 12 – 24 hodin po ovulaci.

    Ve vejcovodu se spermie setkají s vajíčkem, je to místo oplození. Většinou do vajíčka pronikne pouze jedna z nich. Při tomto ději ztratí spermie svůj bičík. Takto se nám vytvoří buňka, která se nazývá zygota a má plný počet chromosomů, tedy 46. Vznikne 23 párů chromosomů, 22 párů je zodpovědných za dědičné informace pro tělesné a duševní znaky člověka a poslední, 23 pár určuje pohlaví. Podle toho, jestli spermie přinesla pohlavní chromosom X nebo Y, vzniká pohlaví dítěte.Za pohlaví dítěte je tedy vždy zodpovědný muž.