VIP karta člena

                                                VIP klient gynekologické ambulance

                                                                        ...................................................  

                                                                     Rok 200.....

                                                 Telefon: xxx xxx xxx        Mobil : xxx xxx xxx

                                                     Masarykovo náměstí 18. Hranice I - město

 

                   Co Vám přinese?

Ø     Členství v klubu stálých klientek

Ø     Přednostní ošetření bez objednání a čekání v ordinačních hodinách

Ø     Vyšetření v sobotu a neděli zdarma

Ø     Pomůcky na jedno použití zdarma ( zrcadla, nástroje….)

Ø     Konzultace s lékařem kdykoliv potřebujete

Ø     Dárek pro praktické využití při každém preventivním vyšetření

Ø     Ultrazvukové vyšetření na přání zdarma

Ø     Fotografie z ultrazvuku zdarma

Ø     Vyšetření v rámci gynekologie nad rámec preventivní prohlídky

Karta Vám bude vystavena na požádání v ordinaci při zaplacení ročního členského poplatku.