Všeobecné podmínky programu 

 • VIP program neznamená kvalitnější lékařské výkony
 • VIP program neznamená kvalitnější vyšetřovací metody
 • Všem pacientům je poskytována maximální lékařská péče a optimální vyšetřovací metody pro stanovení diagnózy
 • VIP program v našich podmínkách neznamená přítomnost lékaře u operačního výkonu či porodu
 • VIP program znamená nadstandardní přístup a servis ke klientovi, který se stane členem VIP programu 

Práva a výhody členů VIP programu

·        Každý člen obdrží kartu VIP na l rok

·        Má přednostní právo na  vyšetření bez objednání

·        Má právo na použití jednorázových plastových pomůcek zdarma

·        Má právo na konzultace svého lékaře po dobu 24 hodin

·        Má právo si sjednat vyšetření mimo ordinační hodiny včetně sobot a nedělí

·        Má právo požadovat UZV vyšetření nad limit pojišťoven bez dalšího poplatku

·        Má právo na výběr léku v indikační skupině dle svého požadavku       

Práva a výhody pro těhotné

·        Těhotná může požadovat častější návštěvy nad limit stanovaný pojišťovnami

·        Těhotná může požadovat častější UZV zobrazení plodu nad limit stanovený pojišťovnami bez dalšího doplatku

·         Těhotná VIP nehradí fotografie z UZV vyšetření

Povinnosti členů VIP programu

 • Platnost VIP karty je 12 měsíců
 • Paušální poplatek činí 1 000,- Kč uhrazený před vydáním karty na jeden rok
 • Člen VIP nebude zneužívat soukromé mobilní číslo pro objednání k normálnímu vyšetření v době ordinačních hodin
 • Člen VIP nebude předávat mobilní číslo lékaře jiným osobám
 • V případě akutního stavu dá přednost ošetření této osobě bez nároku na přednostní ošetření
 • VIP program neznamená návštěvy lékaře v domácnosti, ale pouze v ordinaci

  Člen VIP programu byl s podmínkami seznámen a svým podpisem potvrzuje souhlas