Obsah preventivních prohlídek

Obsah preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku u obvodního lékaře

 • celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů
 • kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování
 • fyzikální vyšetření, včetně antropometrického měření
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku, pulsu
 • vyšetření zraku
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu
 • vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření
 • závěrečné hodnocení s posouzením volby povolání včetně tělovýchovného zařazení
 • celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte od narození
 • sepsání epikrízy se stanovením nejzávažnějších odchylek a poruch od normy
 • návrh případného dalšího postupu léčby včetně prognózy, popřípadě návrh na změnu pracovní schopnosti
 • u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek u zubaře

Obsah preventivních prohlídek, které se provádějí jedenkrát ročně u dětí v prvním roce života mezi šestým až 12. měsícem a dvakrát ročně u dětí a dorostu od jednoho roku života do 18 let věku:

 1. založení dokumentace
 2. anamnéza se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy ve věku tří, šesti, 12 a 15 let, kdy se i tato anamnéza doplňuje
 3. vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí
 4. prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkáních
 5. poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a krátká instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní

Preventivní prohlídky na gynekologii

 • Vyhláškou je stanoveno provádění preventivních gynekologických prohlídek 1x ročně
 • První preventivní vyšetření od 15 let věku
 • Samozřejmě pokud se vyskytnou i v mladším věku gynekologické obtíže, jsou děvčata vyšetřována, ošetřována a léčena dětským gynekologem
 • Pokud dívka žádné potíže nemá, měla by absolvovat preventivní prohlídku, přičemž její obsah bude přizpůsoben tomu, že jde o velmi mladé děvče, nikoli o dospělou, sexuálně aktivní ženu
 • Vyšetřuje se pomocí speciálního přístroje pro děti – vaginoskopu
 • Každé preventivní vyšetření by mělo být doplněno ultrazvukovým vyšetřením

Uvedené preventivní prohlídky vašich dětí Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR plně hradí z veřejného zdravotního pojištění.


Zdroj: Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb.