Poruchy ze sníženého příjmu potravy

Definice:

Stav, při kterém dochází k nedostatečnému příjmu živin, který nestačí uspokojovat metabolické potřeby organismu. Podvýživa vzniká dlouhodobým nedostatečným přívodem potravy a často se kombinuje i s nedostatkem hlavních živin, vitamínů a minerálů:

 • chemická podvýživa(dlouhodobé snížení potravy)

 • kachexie(vyhublost)

 • marasmus(celková sešlost)

Při nedostatku jen některé složky vznikají:

 • avitaminózy

 • částečný nebo úplný nedostatek bílkovin,tuků,cukrů,minerálů

Příčiny:

 • neschopnost přijímat potravu (choroba, tělesné postižení , psychické faktory)

 • neschopnost zpracovat potravu (anorektika,cytostatika)

 • neschopnost vstřebávat živiny  (diabetes, thyreotoxikóza, jaterní cirhóza, choroby GIT)

 • zvýšené metabolické požadavky (popáleniny, růst, gravidita, laktace)

 • neznalost zásad správné výživy (jednostranná výživa)

 • vědomé opomíjení těchto zásad (anorexie,bulimie)

 • nedostatek financí na stravu

 • nedostatek potravy vůbec

Klinický obraz:

 • odpor k jídlu

 • změna chuti

 • obtíže při nebo po jídle

 • snížení tělesné hmotnosti o 20%

 • slabost žvýkacích nebo polykacích svalů

 • zánětlivé změny dutiny ústní

 • ochablý svalový tonus

 • zvýšená křehkost kapilár

 • slyšitelná zvýšená peristaltika střev

 • bledost očních spojivek a sliznic

 • prokazatelný nedostatek jídla

 • zvýšené vypadávání vlasů

 • amenorhea

 • ztráta podkožního tuku

 • abnormální hodnoty laborat.výsledků

 • alkoholismus,drogy

 • nemoci GIT

Komplikace:

Kachexie, marasmus , avitaminózy

Diagnostika:

 • antropometrické měření(stanovení BMI indexu,porovnání výšky a váhy)

 • biochemické údaje(bílkoviny,dusíková bilance,vitamíny,kreatinin,hemoglobin,hematokrit)

 • klinické vyšetření(vlasy,kůže,oči,sliznice,svalstvo,váha,celkový vzhled,CNS,GIT

 • odběr výživové anamnézy(návyky,preference jídla,složení stravy,příjem tekutin,choroby,farmakoterapie,fyzické aktivity)

Léčba:

Psychiatrická, nutriční, sedativní,výchovná