Gynekologické výkony a operace

Obecně lze gynekologické operace rozdělit na 2 skupiny:
1. malé gynekologické operace,zákroky
prováděné ambulantně v lokální nebo krátkodobé celkové anestesii
 • sondáž dělohy
 • dilatace hrdla děložního
 • probatorní kyretáž hrdla a dutiny děložní
 • punkce Douglasova prostoru
 • ablace polypu hrdla děložního
 • excize z čípku
 • punkce cysty
 • incize abscesu Bartoliniho žlázy
 • miniinterupce
 • interuptio legalis
2. velké gynekologické operace
 • ovarectomie
 • cystectomie
 • resekce ovarií
 • transpozice ovarií mimo oblast malé pánve
 • salpingectomie
 • salpingotomie(při EU)
 • hysterectomia simplex
 • hysterectomia cum adnexectomiam
 • supravaginální amputace těla děložního
 • ventrosuspenze dělohy(zavěšení)
 • metroplastika(při VVV dělohy)
 • enukleace solitárního myomu
Tyto všechny operace se provádějí většinou :
a) cestou abdominální ( břišní) z řezu:

dolní střední laparotomie, nebo tzv. příčný řez dle Phannestiela.
Laparoskopicky

b) cestou vaginální (poševní):
 • malé gynekologické zákroky
 • vaginální hysterectomie simplex
 • vaginální hysterectomie cum adnexectomiam bill
 • amputace hrdla děložního
 • konizace hrdla děložního
 • poševní plastiky
 • vulvectomie

Dělení gynekologických operací

A. malé operační výkony  se provádějí v lokální anestezii, analgezii nebo krátkodobé celkové anestezii
provádějí se nejčastěji vaginální ( poševní) cestou. Patří mezi ně: sondáž dělohy, dilatace hrdla děložního, probatorní kyretáž, punkce Douglasova prostoru, ablace polypu, excize z čípku děložního, punkce cyst na vaječníku, incize abscesu gl. Bartolini )

 kyretáž(výškrab) dutiny děložní
Se provádí v těchto případech:

 • po neúplném potratu (část plodového vejce zůstalo v děloze)
 • při protrahovaném krvácení po porodu (je podezření na neúplné vyloučení placenty)
 • při nepravidelném silném krvácení (odstraňuje se zbytnělá sliznice děložní - podezření na carcinom )
 • při interrupci (= UPT = umělé přerušení těhotenství), provádí-li se přerušení těhotenství v časných stadiích může se provádět jako miniinterrupce pomocí aspirační kyrety
 • k získání materiálu na histologické vyšetření
V dnešní době se tento výkon provádí za stejným účelem cestou laparoskopické hysteroskopie
B. velké operační výkony
 • provádějí se v celkové anestezii, epidurální anestezii
 • podle přístupové cesty je možno dělit na operace
  - abdominální včetně laparoskopických operací
  - vaginální
  - kombinované

Operace abdominální cestou
výkony na ovariích - ovarectomie (např. při ca prsu), cystectomie, resekce ovaria
výkony na vejcovodech – salpingectomie, salpingotomie, adnexectomie
výkony na děloze – hysterectomie, metroplastika, enukleace myomu, supravaginální amputace dělohy

Operace vaginální cestou
vaginální hysterectomie – odstranění dělohy cestou poševní

amputace děložního čípku (při patologických procesech)
konizace(vytětí patologického ložiska) děložního čípku
poševní plastika (při sestupu stěny poševní vzniká cystokéla)
vulvectomie  = odstranění zevních rodidel(u maligních onemocnění zevních rodidel)

Výhody vaginální operace = šetrnější, má hladší pooperační průběh, nevznikají kosmetické defekty.
Dnes se řada gynekologických operací provádí laparoskopicky .

Příprava ženy ke gynekologickým zákrokům,operacím

 • seznámit s indikací výkonu a rizikem výkonu (provádí lékař) a odstranit obavy z výkonu
 • žena zpravidla přichází k plánovanému výkonu, je poučena dopředu - povinností sestry je ověřit si, zda je skutečně připravená k výkonu v celkové anestezii
 • vymočit, provést hygienu zevního genitálu
 • připravit k celkové anestezii : zajistit lačnost, odstranit zubní protézu, líčení, šperky,
 • aplikovat premedikaci dle ordinace anesteziologa
 • při výkonu o nemocnou pečuje anesteziolog a anesteziologická sestra (zajišťují anestezii, sledují vitální funkce) gynekolog a ženská sestra (lékař provádí výkon, sestra mu asistuje)
 • uložení nemocné na operační stůl, zajištění žíly a aplikace anestetika,je-li anestezie dostatečně hluboká, provádí se vlastní výkon
 • probouzení nemocné

Ošetření po výkonu

a) sestra na výkonovém sálku
 • očistit od krve a přiložit sterilní vložku,
 • nemocnou přesunout na vozík a zajistit odvoz
 • označit a odeslat odebraný materiál
 • zajistit péči o pomůcky a úklid sálku
b) sestra na oddělení
 • uložit nemocnou na lůžko
 • zajistit sledování FF a stav vědomí
 • krvácení (sledovat vložky)
 • bolesti břicha
 • zpracování a vedení dokumentace