Pooperační komplikace u gynekologických operací

Časné pooperační komplikace

 • Poruchy dýchání
 • Neprůchodnosat dýchacích cest (zapadnutí jazyka, laryngospazmus)
 • Hypoxie, hypoventilace, prodloužená apnoe
 • Poruchy kardiovaskulárních funkcí a oběhu
 • Hypotenze, hypertenze
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Syndrom nízkého srdečního výdeje (ICHS, lM, plicní embolie)
 • Pozdní krvácení
 • Podchlazení pacienta (děti, staří lidé)
 • Svalový třes
 • Hypertermie (infekce stávající nebo akutně se vyvíjející)
 • Maligní hypertermie (vzácně) pyrogeny z krevních derivátů, předávkování atropinu u dětí
 • Nevolnost, zvracení (nejčastější komplikace)
 • Psychomotorický neklid
 • Oligurie, může být příznakem počínajícího akutního selhání ledvin
 • Postrenální oligurie v důsledku obstrukce močových cest
 • Opežděné probouzení (yětšina pacientů je 15-20 minut po anestezii při vědomí, jinak je nutno pátrat po příčinách)

Pozdní pooperační komplikace

Dýchací systém

 • Embolizace plic
 • Atelektázy
 • Bronchopneumonie, pneumonie

Oběhový systém

 • Hypovolemie
 • Trombotlebitida
 • Tromboembolická komplikace

Močový systém

 • Retence moče
 • Infekce

GIT systém

 • Nauzea, zvracení
 • Škytavka
 • Meteorismus
 • Zácpa
 • Operační rána
 • Infekce
 • Dehiscence
 • Psychologické problémy - deprese