Mammografický screening žen

Mammografie = je speciální rentgenová metoda žlázového tělesa prsu provedená speciálním rentgenologickým přístrojem za účelem diagnostiky zánětlivého nebo nádorového onemocnění prsu.
Hutné struktury oslabují rentgenové záření a vedou k prosvětlení na rentgenovém obraze.Vyšetření se provádí na speciálním zařízení,mamografu.

Screening = lékařská metoda k vyhledávání osob v časných stádiích nemoci.Umožňuje diagnostikovat určité onemocnění dříve,než se projeví jeho příznaky.Jednoduchým testem se v populaci zjišťují osoby ,pravděpodobně postižené hledanou nemocí ,a z nich se složitějšími vyšetřovacími metodami vyhledávají osoby skutečně nemocné

Indikace k mammografickému vyšetření obecně:

 • Není-li jiný důvod,může žena podstoupit mammografické vyšetření až od 35 let.
 • Důvodné podezření na závažnou patologickou změnu prsu
 • Kontrolní vyšetření u pacientek s již diagnostikovaným nádorem prsu
 • Před zahájením a v průběhu hormonální substituční terapie
 • Vyšetření před plastickou operací prsu k vyloučení skrytého patologického nálezu
 • U žen se zvýšeným rizikem(pozitivní rodinná anamnéza,předchozí mammografické nálezy,sekrece z prsu)
 • Nejasný nebo suspektní palpační nález
Povinně každá žena, která v daném roce dovršila 45 let, a toto vyšetření se opakuje každých 25 měsíců!!!!!

Co by měla každá žena vědět před vlastním vyšetřením:

 1. při vyšetření je nutná komprese prsu z důvodů snížení dávky záření a zlepšení výsledného snímku, což u některých žen může způsobovat nepříjemný pocit a bolestivost stlačeného prsu.
 2. Vyšetření by se mělo provést v prvních 14 dnech menstruačního cyklu
 3. obavy z dávky záření jsou naprosto neopodstatněné,dávka je natolik nízká,že nemůže ženu poškodit,ani přímo vyvolat karcinom.
 4. rizikové faktory,které vedou k vyšetření prsu touto metodou:
 • Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze
 • Zhoubný novotvar u nejbližších příbuzných(matka,sestra)
 • Bezdětná žena nebo první porod po 30,roce života
 • Menarchae(první menses v životě) před 12 rokem
 • Atypické buňky prsu při biopsii
 • Stav po extirpaci z prsu z jakékoli příčiny

Infdikace k mammografickému screeningu:

Mamografie je vhodnou metodou nejenom pro vyšetření žen s příznaky onemocnění prsu(tak zvaná klinická,indikovaná mamografie),ale také pro detekci počátečních stadií karcinomu v populaci asymptomatických žen(mamografický screening).
Odhalením většího množství karcinomů počátečních stadií je tak možné docílit snížení úmrtnosti na tato onemocnění.

V naší republice je v současnosti mammografický screenig zaveden pro všechny ženy od 45 let do 69 let , v intervalu 25 měsíců.

Od 1,1,2005 je jednoznačně a nekompromisně všeobecnou zdravotní pojišťovnou vyhlášeno frekvenční omezení .Znamená to tedy, že nemůžete absolvovat v rámci screeningu vyšetření třeba za 24 měsíců,ale ještě o měsíc později.
Nedožadujte se proto žádanek dříve, než uplyne doba 25 měsíců od posledního vyšetření.

V době mezi jednotlivými mammografickými vyšetřeními nadále doporučujeme poctivě provádět samo vyšetření prsu, jak je o tom zmínka v rubrice starší dámy.
Samozřejmě i nadále platí,potřebuje-li žena vyšetření z důvodu palpačního nálezu,náhle vzniklou sekrecí z bradavky,bolestivosti,úrazu apod.je odeslána na vyšetření na základě indukované péče svým lékařem ihned.
Dále má žena možnost v mezidobí absolvovat mammografické vyšetření jako samoplátce – uhradí si vyšetření sama podle cen jednotlivých pracovišť.
Totéž platí pro ultrazvukové vyšetření jako samoplátce v mezidobí – tedy v roce bez mamografického vyšetření,neurčí-li mamografista jinak.