Jak zjistím, že jsem inkontinentní

Jsem inkontinentní? Ano? NE?

Udělejte si dva jednoduché testy.První Vám odpoví NE ,pak dále nečtěte, pokud Vám odpoví ANO,udělejte si druhý test kvality života a zjistíte,zda problém je třeba řešit.

Skutečnost,že jste žena s inkontinencí nezávisí na vzdělání,počtu dětí,psychologických faktorech,ale na tom,zda Vás problém obtěžuje nebo nikoliv.
Jednoduchá odpověď, zda jsem či nejsem inkontinentní ukazuje následující dotazník.Pokud Vám vyjde,že ano,čtěte naše další kapitoly o inkontinenci.

 

Dotazník Quality of life in persons with urinary inmntinence (I-Qol)

Sestává z 22 otázek, které jsou jasné a srozumitelné, tudíž jeho vyplnění zvládnete a zabere to jen velmi málo času.
Každá otázka má 5 stupňů odpovědi. Jeho hlavní předností je jeho výstup. Velmi jednoduchým a rychlým matematickým úkonem se dobereme výsledku, který je prakticky procentuálním vyjádřením kvality života.
Tento výsledek je snadno interpretovatelný a dává jasnou představu o handicapu pacientky. 

Prosím, zakroužkujte u každé otázky vždy nejvýstižnější odpověď:
1 - velmi, silně, vždy 2 - poměrně dosti, značně, často 3 - občas, mírně, někdy, poněkud 4 - výjimečně, málokdy, jen málo 5 - ne, nikdy

1. Obávám se, že nebudu schopna dojít včas na WC 1 2 3 4 5
2. Obávám se kašlat nebo kýchat 1 2 3 4 5
3. Mám strach se po delším sezení postavit 1 2 3 4 5
4. V novém prostředí mě obtěžuje myšlenka, že nevím, kde je WC 1 2 3 4 5
5. Kvůli úniku moči se cítím depresivně 1 2 3 4 5
6. Necítím se jistá, když mám na delší dobu opustit domov (dovolená apod.) 1 2 3 4 5
7. Špatně snáším omezení svých zájmů a aktivit únikem moči 1 2 3 4 5
8. Obávám se, že by lidé mohli můj únik močí rozpoznat čichem 1 2 3 4 5
9. Na problém s únikem moči musím pořád myslet 1 2 3 4 5
10. Chodím "pro jistotu" na WC, i když nemusím 1 2 3 4 5
11. Vadí mi, že s ohledem na únik moči musím každou svou činnost předem pečlivě plánovat dle možnosti použít WC 1 2 3 4 5
12. Bojím se, že postupem věku se můj problém zhorší 1 2 3 4 5
13. Vadí mi, že musím v noci vstávat na WC 1 2 3 4 5
14. Kvůli úniku moči zažívám pocity trapnosti a studu 1 2 3 4 5
15. Inkontinence ve mně vyvolává pocit nedokonalého zdraví 1 2 3 4 5
16. Jsem přesvědčená, že mi léčba pomůže 1 2 3 4 5
17. Únik moči mi ubírá radost ze života 1 2 3 4 5
18. Obávám se, že by lidé mohli zpozorovat mokré skvrny na mém oblečení 1 2 3 4 5
19. Trpím úzkostí, protože své močení nemohu ovládat tak, jak bych chtěla 1 2 3 4 5
20. Musím se kontrolovat, kolik a co mohu vypít 1 2 3 4 5
21. Únik moči mě omezuje ve výběru oblečení 1 2 3 4 5
22. Únik moči nepříjemně zasahuje do mého sexuálního života 1 2 3 4 5
Součet  


I-QoL= (součet – 22) / 88 x 100 =

Zpracování::
Pacientka zakroužkuje u každé otázky odpověď I -5. Výsledný součet potom dosadíme do uvedeného vzorce.
100% = kvalita života je stoprocentní,90%=kvalita života je z 10% ovlivněna inkontinencí a tak dále.