Mám se na stáří obávat zlomenin?

To se často ptají ženy,když jsou zejména po gynekologických operacích.když je začnou bolet klouby,nebo jim lékař doporučí užívat vápník, nebo jsou čerstvě po neškodně vypadajícím pádu,končícím obvykle zlomeninou.Moje odpověď zní:

Určitě!

Máme-li už 60ku za sebou, bojíme se nejvíce toho,že upadneme a něco si zlomíme.
Špatně se nám to hojí, často zůstávají následky a je-li tím následkem imobilizace(neschopnost se pohybovat),často končí tato situace pro mnohé ženy fatálně.Ještě pořád je na prvním místě úmrtí žen po 60-70 letech zlomenina krčku stehenní kosti.

Co za to může?

„ tak zvaný tichý zloděj kostí“ neboli – osteoporóza.Je to onemocnění charakterizované ztrátou kostní hmoty a sníženou kvalitou kostí.Kost se stává křehčí a má větší tendenci ke vzniku zlomenin. Osteoporóza se vyvíjí delší dobu bez jakýchkoliv příznaků nebo bolestí až do výskytu zlomenin.

Co je příčinou osteoporózy?

 • Genetická predispozice
 • Věk a pohlaví
 • Zeměpisné vlivy
 • Etnický původ
 • Tělesná zátěž
 • Výživa-nedostatek mléka,vitamínu D
 • Kouření,alkohol,káva,sladké nápoje
 • Onemocnění štítné žlázy
 • Cukrovka
 • Choroby trávícího traktu
 • Revmatické choroby
 • Léky
 • Prostředí a životní styl

Co napomáhá vzniku zlomenin?

 • Nerovnosti terénu
 • Překážky při chůzi
 • Náledí,sníh
 • Špatné osvětlení
 • Poruchy zraku
 • Choroby nervů a svalů

Vznik zlomenin sebou přináší bolest,invaliditu se sníženou pohyblivostí a jak už bylo řečeno někdy i smrt.
U každého jedince s přibývajícími roky dochází k úbytku kostní hmoty,ale ne každý trpí osteoporózou.
Zvýšené riziko pro vznik osteoporózy se objevuje u žen po menopause a u mužů o 10 – 15 let později.
Pacientky,které již dříve utrpěly neúrazovou zlomeninu po menopauze,mají přibližně dvojnásobné riziko dalších zlomenin bez ohledu na věk,hmotnost,a měla by u nich být zvážená léčba.
K výrazným rizikovým faktorům zrychlené ztráty kostní hmoty patří užívání kortikoidů(kostní ztráty se zvyšují s dávkou a trváním užívání),menopausa,nepohyblivost(upoutání na lůžko, imvalidní vozík,fixace po zlomeninách).

Jak to zjistíme?

Osteoporóza ohrožuje takřka půl milionu žen v České republice.Dnes už ale máme mnohá vyšetření,která ji mohou včas diagnostikovat.
Jednak stále hodnotné zůstává rtg vyšetření,dále je to modernější denzitometrie(měření kostní hmoty),stanovení BMD indexu=stanovení rizika na základě věku a hmotnosti,laboratorní určení množství vápníku apod.

Patříte mezi ohrožené?Je to i Váš případ?:
Nabízím Vám jednoduchý dotazník,který je zaměřen na rizikové faktory osteoporózy:
 

1.Utrpěla jste zlomeninu následkem malého násilí nebo pádu? Ano ne
2.Utrpěl některý z Vašich rodičů zlomeninu krčku stehenní kosti v důsledku malého násilí nebo pádu? Ano ne
3.Nastala u Vás menopausa(přechod) před 45 rokem? Ano ne
4.Přestala jste někdy menstruovat na delší dobu než 12 měsíců z jiného důvodu než je těhotenství nebo menopausa? Ano ne
5.Snížila se Vaše tělesná výšky o více než 5 cm? Ano ne
6.Užívala jste někdy tablety obsahující kortikoidy(kortizon,prednison)déle než 6 měsíců? Ano ne
7.Máte poruchu funkce štítné žlázy nebo jiné žlázy s vnitřní sekrecí? Ano ne
8.Trpíte častými průjmy nebo jiným onemocněním zažívacího traktu(mimo vředovou chorobou) Ano ne


Hodnocení
Pokud odpovíte na kteroukoli otázku ano,patříte mezi možné ohrožené ženy osteoporózou a měla byste se poradi o dalším řešení se svým lékařem.