Sexualita v menopauze

Ke stáří sex nepatří – jeden z mnoha mýtů, který stále přetrvává. O sexu ve stáří platí stejně jako o sexu ve kterémkoli jiném životním období, tedy i v menopauze: člověk by neměl nikdy sebe ani druhého do ničeho nutit.

1. Obecné účinky hormonů na lidské sexuální chování

Sexuální chování lidí je výsledkem fylogenetického vývoje a jsou v něm zakotveny reprodukčně účelové mechanizmy a stereotypy směřující k účelům rozmnožování. U lidí byla sféra ryze sexuální a reprodukční oddělena, ale některé obecné rysy tohoto chování přetrvávají.
Smyslem tohoto chování bylo vytvoření páru s reprodukčně nejatraktivnějším partnerem. Jedná se o pohlavní atraktivitu vyjádřenou sekundárními pohlavními znaky, která je také výrazným stimulem k navazování kontaktů a to nejenom u mladých jedinců, ale i u starší generace. Zde navíc přistupuje složka behaviorální zahrnující lidské chování a jednání, sociální a kulturní standardy.
Proto v období klimakteria nebude závislost na hormonálních hladinách tak zásadní, má spíše tonizující úlohu v řízení tohoto chování. Hovoříme o sexuálním motivačním systému.
Behaviorální endokrinologie klade důraz na propojení systému vyšší nervové činnosti se systémem humorální regulace lidského sexuálního chování.

Obecné účinky hormonů na lidské sexuální chování:
 • Zvyšují sexuální spontaneitu
 • Zvyšují sexuální apetenci
 • Snižují reakční práh sexuálních reakcí
 • Mají výrazný vliv na trofiku a funkci pohlavních orgánů

2. Změny sexuality v období menopausy

Sexuální aktivita s věkem sice klesá, ale neměla by se snižovat schopnost této aktivity.Tady vstupuje do hry i testosteron, mužský hormon, který má žena přirozeně také.
Pokles ženských hormonů (estrogenů) veden v sexuální oblasti k pocitům suchosti v pochvě a pálení až bolestivosti při pohlavním styku. Pokles mužského hormonu (testosteronu) vede ke snížení touhy, vzrušivosti, neschopnosti prožitku při sexu a dokonce až k neschopnosti dosahovat orgasmu. Většinou ženy tento proces vnímají jako přirozené stárnutí a smiřují se sním.

3. Příznaky spojené s menopauzou a sexualitou

 • Suchost poševní sliznice a bolest při pohlavním styku
  Suchost vzniká následkem přirozeně se snižující hladiny hormonu estrogenu v období ženského přechodu a po něm. Tento pokles vede u některých žen ke značně nepříjemným pocitům v pochvě. Pohlavní styk na takovéto sliznici bývá nepříjemný, žena může i krvácet.
  Pochva se navíc s postupujícím věkem a ubývajícími hormony postupně zkracuje a zužuje, snižuje se tvorba hlenu a výsledkem bývá pálení a svědění v oblasti nejen pochvy, ale i celých rodidel.
  Takto změněná sliznice je také náchylná k zánětům, protože postrádá obvyklou mikroflóru, která je v pochvě ženy přítomna, a do jisté míry ji i chrání. V dnešní době existuje celá řada přípravků, kterými je možné chybějící hormony nahradit. 
 • Pálení a svědění v oblasti pohlavních orgánů
  Příčinou bývá hlavně malé nebo naopak velké množství ženských hormonů, proto bývají ženy v menopauze často postiženy diabetem pozdního věku.
  Svědění ale může být vyvoláno také psychickou záležitostí , ať už jde o strach ze sexu nebo z infekcí.
  Příznaky:
  - velké svědění v oblasti vulvy
  - citlivá kůže v oblasti genitálu
  - pocit suchosti kůže
  - nutnost škrábání se
  - pálení při močení

4. Vliv sexuálních potíží na psychiku a partnerské vztahy

Sexualita v menopauze byla do nedávné doby tématem, o kterém se téměř nehovořilo. Přitom ale více než polovina žen má některý z příznaků, které spokojený partnerský život výrazně omezuje.
Nesoulad v sexuální oblasti a různé funkční sexuální problémy často vedou k partnerským konfliktům, zdánlivě se sexuální oblastí nesouvisejícím, ale kořeny těchto neshod lze mnohdy v této sféře vystopovat. Je nutné si uvědomit výrazný harmonizující a stmelující vliv pravidelných sexuálních aktivit v partnerském životě.