Život s inkontinencí

Při každém gynekologickém vyšetření starší ženy se vždy ptám,zda nemá potíže s močením.Nejsem ani tak překvapena počtem kladných odpovědí,jako spíš nechutí tento problém řešit.A tak mě napadlo,abychom si o tomto problému řekli něco víc.

Nejčastější urologické problémy ve stáří

S prodlužující se střední délkou života a stárnutím populace zaujímá stále častěji v ordinacích přední místo návštěva pacientů s urologickými potížemi .U mužů to představuje problém s prostatou a u žen problémy s inkontinencí(udržením moče).
15-30% doma žijících starších žen má problémy s inkontinencí a představuje až 50% návštěv domácí péče.

Kvalita života při močové inkontinenci je dána poměrem 2 kritérií:

1. Handicapem samotným
2. Vnímáním handicapu postiženou osobou

U každého jedince postiženého tímto problémem může být kvalita života odlišná.V podstatě se dá říci, že každý jedinec by měl mít pocit tělesné,duševní a sociální pohody.
Močová inkontinence je jedním z faktorů,které mohou kvalitu života ovlivnit velmi výrazně.Postihuje prakticky všechny oblasti života.

Život inkontinentní ženy je plně podřízen jejím obtížím.Je limitována:
 • Fyzicky – musí se vzdát sportu, tance,delší chůze,zaměstnání
 • Společensky – uzavírá se doma,omezuje styk s okolím
 • Partnersky – při pohlavním styku je inkontinence výraznější
 • Poklesá kvalita spánku
 • Neurotizace,pocit méněcennosti

Sociální aspekty inkontinence

Pacientka ,která trpí močovou inkontinencí není postižena jen tímto onemocněním,ale i jeho sociálními důsledky.I když inkontinence má vliv na každodenní život ženy,je zvláštní,že interval od objevení se prvních příznaků – pomočení , do doby,kdy se pacientka objevuje v ordinaci lékaře s inkontinencí je řádově dlouhý i několik let.

Psychosociální následky lze rozdělit do 3sfér:
 1. Individuální sféra = hněv,rozpaky,frustrace,strach,deprese,sociální omezení ve smyslu zaměstnání a dalších společenských aktivit až k izolaci.Ztráta sebeúcty,ztráta sexuálního apetitu.
 2. Rodina = pokud se žena nebude cítit dobře,nebude ani rodina tak zvaně v pohodě.
 3. Pečovatelská péče = nekvalitní personál v sociálních zařízeních zhorší zdravotní stav ženy.

Reakce žen na inkontinenci:

 • Starší ženy čekají 2x tak dlouho,než se rozhodnou pro vyšetření,zejména z obavy z operace
 • Dlouhodobá neschopnost může být příčinou váhání pro strach ze ztráty zaměstnání
 • 40% žen se domnívá, že jsou inkontinentní,protože jsou staré
 • některé ženy nedokáží říci,při jaké příležitosti jsou inkontinentní